Sardinia 2018National Ranking Event
resultscreated by Ór

                                                                                


M10 M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21L M21S M35
M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 W10
W12 W14 W16 W18 W20 W21E W21L W21S W35 W40
W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 M-WHITE F-WHITE
G-WHITE M-YELLOW F-YELLOW G-YELLOW F-ORANGE M-ORANGE G-ORANGE F-BROWN M-BROWN G-BROWN
F-GREEN M-GREEN M-RED F-RED
M16Orange - Brown4.700k
NameClubTime
1Quinn BannisterBFLO80:13
Nathen GuzowskiMaritimeDNF
M18Green5.300k
NameClubTime
Group 3MaritimeDNF
Hla OoMaritimeDNF
M20Red - Blue7.100k
NameClubTime
1Group 1Maritime178:10
M21ERed - Blue7.100k
NameClubTime
1Zachary LyonsROC87:22
M45Red - Blue7.100k
NameClubTime
1Michael LyonsROC88:22
2Steve TylockROC104:02
M55Green5.300k
NameClubTime
1Sevastian IrimieStars63:07
M60Green5.300k
NameClubTime
1Gregory HyattBFLO90:20
2Henry DavisBFLO164:57
M65Orange - Brown4.700k
NameClubTime
1Alex NazarenkoROC86:07
W21ERed - Blue7.100k
NameClubTime
1Lina SpokauskaiteROC101:47
W35Green5.300k
NameClubTime
1Rainee VanNatterBFLO131:46
Kara Mather DNF
W40Green5.300k
NameClubTime
Jennifer GrandeBFLODNF
W55Green5.300k
NameClubTime
1Jackie NovkovBFLO105:54
W70Orange - Brown4.700k
NameClubTime
Kathleen BannisterROCDNF
M-WHITEWhite2.0k
NameClubTime
1Jude Strittmatter 30:26
F-WHITEWhite2.0k
NameClubTime
1Kyle Hopkins 53:43
G-WHITEWhite2.0k
NameClubTime
1Kahle 54:48
M-YELLOWYellow3.400k
NameClubTime
1Mark DeubleBFLO84:30
Brady EtzBFLODNF
Don Dimitroff DNF
F-YELLOWYellow3.400k
NameClubTime
1Erika AustinBFLO76:44
2Lynn DePasqueleBFLO107:07
3Natalie NazarenkoROC114:35
G-YELLOWYellow3.400k
NameClubTime
1The Buffalo Bumblers 78:14
Chloe Krouse DNF
M-ORANGEOrange - Brown4.700k
NameClubTime
1Howard KrausBFLO138:20
2Charles FeldmanBFLO156:36
G-ORANGEOrange - Brown4.700k
NameClubTime
Group 2MaritimeDNF
M-BROWNOrange - Brown4.700k
NameClubTime
1Peter WeberBFLO90:09
F-GREENGreen5.300k
NameClubTime
1Rachael TylockROC118:04
M-GREENGreen5.300k
NameClubTime
1Serghei LogvinDGL57:10
2Michael AlexanderROC124:21
Dale Nicosia DNF
Mike LanceBFLODNF